Automount trong Ubuntu Hardy 8.04

Bài viết cũ có một số chỗ không chính xác lắm, nên mình viết lại theo một cách làm khác. Mong các bạn thông cảm!

Sau khi cài Ubuntu Hardy 8.04, thông thường các ổ đĩa sẽ không được automount (các phiên bản trước đều làm chuyện này). Điều này sẽ gây 1 số bất tiện, như có chương trình liên kết đến các file trong các ổ đĩa đó, thì nếu bạn không mount sẽ không làm việc được. Để automount các ổ đĩa, bạn làm như sau:

Mở Terminal (Applications -> Accessories -> Terminal), gõ vào

$ sudo fdisk -l

Lệnh này sẽ liệt kê tất cả các phân vùng hiện có. Ví dụ máy của mình sẽ hiện là:

Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x5b405b40

Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda2   *           2        9729    78140160    f  W95 Ext’d (LBA)
/dev/sda5               2        1276    10241406   83  Linux
/dev/sda6            1277        2169     7172991   83  Linux
/dev/sda7            2170        3062     7172991   83  Linux
/dev/sda8            3063        4167     8875881   83  Linux
/dev/sda9            4168        4232      522081   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda10           4233        7296    24611548+   b  W95 FAT32
/dev/sda11           7297        9729    19543041    b  W95 FAT32

Sao lưu file /etc/fstab hiện có phòng khi bất trắc

$ sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.bak

Mở file /etc/fstab lên để chỉnh sửa:

$ sudo gedit /etc/fstab

Ví dụ, nội dung của nó như sau:

# /etc/fstab: static file system information.
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc                                       /proc          proc         defaults                    0  0
# /dev/sda5
UUID=4d94e281-d51d-4ee4-92a1-05a5d1a82bf0  /              ext3         relatime,errors=remount-ro  0  1
# /dev/sda6
UUID=9b9bfe6b-e81a-4ea3-8166-0aa1f8bcbd09  /home          ext3         relatime                    0  2
# /dev/sda9
UUID=d7541629-76d0-46dd-9e7a-20be6468bec2  none           swap         sw                          0  0
/dev/scd0                                  /media/cdrom0  udf,iso9660  user,noauto,exec,utf8       0  0
/dev/sda6                                  /media/sda6    ext3         defaults,errors=remount-ro  0  0
/dev/sda7                                  /media/sda7    ext3         defaults,errors=remount-ro  0  0
/dev/sda8                                  /media/sda8    ext3         defaults,errors=remount-ro  0  0

Bạn thấy đó, tất cả ph6n vùng ext3 đều được có mặt, còn các phân vùng FAT32 hay NTFS đều không có. Đó là lý do tại sao Ubuntu không tự động mount được các phân vùng đó. Để thay đổi ta làm như sau.

Thêm phân vùng FAT32 vào

/dev/sda10     /media/STUDY   vfat     iocharset=utf8,umask=000,uid=1000,gid=1000    0  0

Trong đó /dev/sda10 là ta theo lệnh fdisk -l, còn /media/STUDY là nơi ta muốn mount vào (bạn tạo thư mục /media/STUDY trước)

Tương tự, để thêm 1 phân vùng NTFS, đại loại làm như sau (vì mình không có phân vùng NTFS)

/dev/sda11   /media/Windows  ntfs     nls=utf8,umask=0222 0 0

Sau đó dùng lệnh sudo mount -a để kiểm tra đã mount tốt chưa. Khởi động lại máy và xem kết quả.

Chúc vui! 🙂

Advertisements

One thought on “Automount trong Ubuntu Hardy 8.04

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s